Monday, 27 February 2017 18:42

Sfinţii la a doua venire a lui Isus (Iisus)

Written by Gabriel Baicu
Rate this item
(0 votes)

Ce se înţelege prin rămăşiţă, adică cei sfinţi, care vor rezista până la urmă şi care vor fi salvaţi, cu ocazia celei de a doua reveniri a lui Isus (Iisus)? Textul din cartea Apocalipsa lui Ioan este foarte clar:

"17 Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus (Iisus) Hristos."

 Ce însemnă faptul că cei sfinţi păzesc poruncile lui Dumnezeu?" (Apocalipsa lui Ioan 12; 17)

"22 Şi orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui şi facem ce este plăcut înaintea Lui.

 23 Şi porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său, Isus (Iisus) Hristos, şi să ne iubim unii pe alţii, cum ne-a poruncit El.

 24 Cine păzeşte poruncile Lui rămâne în El, şi El în el. Şi cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat." (1 Ioan 3; 22-24)

Textul din 1 Ioan 3; 22-24 este extrem de clar şi nu vorbeşte de ţinerea sabatului zilei a şaptea. Dacă mai are cineva dubii, în ceea ce priveşte necesitatea de a ţine sabatul zilei a şaptea, bazat pe textul din Apocalipsa lui Ioan 12; 17, eu cred că textul din 1 Ioan este extrem de lămuritor. Toate poruncile lui Dumnezeu se concentrează în porunca unică dată de Isus (Iisus) şi anume:

"34 Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.

 35 Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii."

Semnul după care suntem consideraţi Creştini nu este ţinerea sâmbetei, ca şi zi de odihnă şi nici ţinerea unei alte zile de odihnă, ci este dragostea de natură divină, pe care Dumnezeu o revarsă în sufletele noastre, prin Duhul Sfânt. (Romani 5; 5)  Conform textelor citate, poruncile lui Dumnezeu nu se referă la ţinerea sabatului, dar a fi locuit de Duhul Sfânt este o condiţie a mântuirii exprimată de Ioan. Singurele condiţii clare ale mântuirii sunt acelea de a crede în Isus (Iisus) şi de a fi una cu Isus (Iisus), prin Duhul Sfânt. De altfel în Apocalipsa lui Ioan cap. 12 ; 17, ni se spune că pe lângă păzirea poruncilor, pentru a fi mântuiţi, Creştinii au nevoie de a ţine şi mărturia lui Isus (Iisus) Hristos. Care este mărturia lui Hristos? Aceasta este ceea precizată în cartea Apocalipsa lui Ioan şi anume mărturia lui Isus (Iisus) este Duhul prorociei. (Apocalipsa lui Ioan 19 ; 10)

Read 424 times Last modified on Wednesday, 24 May 2017 14:35

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA